دسترسی سریع
شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

طرح اسب

  نـام طـرح : اسب

 جنسیت :

 نوع کالا :

سرویس جعبه ای ۱۹ تکه

 سایز بندی : 

 

شامل ۱۹ تکه سایز بندی صفر(۰ تا ۳ ماه )
۵  تکه سایز بندی ۰و۱ و ۲ (۰ تا ۳ ماه-۳ تا ۶ ماه -۶ تا ۹ ماه)
۳ تکه سایز بندی ۰و۱و۲و۳ (۰تا۳ ماه -۳ تا ۶ ماه -۶ تا۹ ماه -۹ تا ۱۲ ماه)
۲ تکه بادی بادی سایز بندی ۰ و ۱ و۲ (۰ تا ۳ ماه -۳ تا ۶ ماه – ۶ تا۹ ماه )

طرح اسب

فهرست اقلام : در نمونه جعبه ای

۱۹ تکه
 • رکابی
 • گردکوتاه
 • گرد بلند
 • مانتو
 • زیر دگمه دار
 • پوشکی
 • شلوار
 • شلوار جورابی
 • کلاه فانتزی
 • کلاه بندی
 • پیش بند
 • روسری
 • دستکش ۲عدد
 • دستمال
 • قنداق
 • ناف بند
 • جوراب ۲ عدد
۵ تکه
 • رکابی
 • مانتو
 • زیر دگمه دار
 • پوشکی
 • شلوار
۳ تکه
 • مانتو
 • زیر دگمه دار
 • شلوار
۲ تکه
 • بادی(زیر دگمه دار)
 • شلوار